Utrecht blundert met taaleis bijstandsgerechtigden

De gemeente Utrecht heeft zich dinsdagavond de hoon van veel twitteraars op de hals gehaald. In een persbericht over het taalniveau waaraan bijstandsgerechtigden moeten voldoen, stond de zinsnede 'Hierin wordt het taalniveau bepaalt'.  Dat meldt De Utrechtse Internet Courant (DUIC).

De gemeente zette uiteen dat bijstandsgerechtigden moeten voldoen aan het taalniveau van iemand die naar de middelbare school gaat. Deze taaleis wordt op 1 januari 2016 van kracht, als onderdeel van de Participatiewet. Alle mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering moeten Nederlands kunnen spreken, lezen en schrijven op 1F-niveau, het niveau van 8 jaar basisonderwijs in Nederland.

Veel Twitter-gebruikers staken de draak met de taalfout van de gemeente. Utrecht vatte de fout sportief op: