Zestien nucleaire incidenten in 2013

Vorig jaar hebben zich zestien incidenten voorgedaan bij nucleaire installaties in Nederland. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Drie van de zestien gebeurtenissen vallen onder het zogeheten INES-niveau 2. Hierbij is sprake van 'significant falen van veiligheidsmaatregelen', zonder dat dat gevolgen heeft voor mens of omgeving. De overige dertien incidenten waren minder ernstig van aard.

De drie relatief ernstige incidenten deden zich voor bij de kernreactoren van NRG in Petten. "Voor de door NRG in Petten beheerde installaties is het aantal en de ernst van de gemelde ongewone gebeurtenissen uitzonderlijk te noemen", schrijft de ILT. NRG staat sinds 2012 onder verscherpt toezicht.