Sterke toename zelfdoding militairen VS

Het aantal zelfdodingen onder Amerikaanse militairen is toegenomen tot bijna een per dag, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van defensie die het persbureau Associated Press heeft verkregen.

Het aantal van 154 zelfdodingen in de eerste 155 dagen van dit jaar is ongeveer vijftig procent hoger dan het aantal militairen dat bij gevechtshandelingen in Afghanistan is omgekomen. Het is achttien procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar en 25 procent hoger vergeleken met twee jaar geleden. Ten opzichte van 2009, het jaar met tot nog toe de meeste zelfdodingen onder actieve militairen, is de stijging zestien procent.

De trend stijgt ondanks jarenlange inspanningen om militairen met psychische problemen aan te moedigen hulp te zoeken. Velen in de krijgsmacht vermoeden dat het zoeken van hulp nog steeds als een teken van zwakte wordt gezien.

De cijfers hebben alleen betrekking op de 1,4 miljoen Amerikaanse militairen in actieve dienst. Afgezwaaide militairen die na uitzending naar Irak of Afghanistan zijn teruggekeerd naar het burgerbestaan zijn buiten beschouwing gelaten.