'Onderwijs creëert gezapige koeien'

Het Nederlandse onderwijs is te veel gericht op bruikbare kennis en te weinig op vorming, stelt hoogleraar filosofie Grahame Lock donderdag in Trouw. "Onderwijs wordt pas goed gevonden als het economisch nut heeft. Creatief denken sterft een stille dood", waarschuwt de hoogleraar.

Lock: "De school wordt gezien als een fabriek om de werknemers van de toekomst op te leiden. Dit beperkte denken is een symptoom van de economisering van het onderwijs. Het onderwijs is te veel gericht op het ontwikkelen van competenties. Met andere woorden: op bruikbare kennis. Dat China het economisch goed doet, hoeft niet te betekenen dat wij moeten doen wat de Chinezen doen. Dat is zelfs in economische termen gesproken tamelijk dom. Je moet juist differentiëren en niet elkaar kopiëren. Reageren is altijd slecht, je moet uitgaan van eigen kracht. Het is kortzichtig om als een kip zonder kop met z'n allen in dezelfde richting te rennen."

Volgens de hoogleraar moeten de ouders ingrijpen als ze hun kroost meer willen bijbrengen: "Vakken zonder direct economisch nut, zoals geschiedenis en literatuur, worden gezien als financiële verliespost. En dus worden die vakken gemarginaliseerd. Ouders die hun kinderen meer willen meegeven dan economisch nuttige kennis, zullen dat buiten schooltijd zelf moeten organiseren."

"Kritisch, creatief denken sterft een stille dood. De mens wordt een massamens die meeloopt met de rest. Dat betekent niet dat mensen ongelukkig worden. Integendeel, meelopen kan een fijn gevoel geven. Maar het is wel het soort geluk dat lijkt op de gezapigheid van een koe", besluit Lock.

Lees hier het hele Trouw-interview met hoogleraar filosofie Grahame Lock.