Nieuwe Nederlander moet minimumloon verdienen

Vreemdelingen die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen moeten minstens het minimumloon verdienen. Ook moeten ze aantonen dat ze twee jaar werkervaring hebben of een beroepsopleiding hebben gevolgd. Dat maakte minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) maandag bekend.

Pas na vijf jaar kunnen de nieuwkomers, ook ongehuwd samenwonenden, een Nederlands paspoort krijgen. Voorheen was dit drie jaar. Voor vreemdelingen die getrouwd zijn geldt een termijn van drie jaar. Daarnaast moeten vluchtelingen zo mogelijk afstand doen van het paspoort van het land van herkomst en moeten ze een taaltoets afleggen.

De aanscherpingen, die op termijn in een wetsvoorstel worden vastgelegd, vloeien voort uit de afspraken in het regeerakkoord. Volgens Donner blijven de plannen binnen de grenzen van internationale verdragen.