Kenny vertaalapparaat op internet

"Mpmmpp Pmpmppppppppffm Fmppffmmmpppfmmpmfmmmfmpppfpff fpmmpppfffmpmmmmmmpmfmpm pmmmpp fmpmpppmpfmmfmpmppppp mffppp Pmpmppppppppffmfmpmmmmmmpmf mppppp fppmppmpppff fmpmpppfffmfmfm mffppp mppmppppp ppfppfmfmfppmppppppmp !"

Zo vertaalt de Kenny Translator de tekst "De Kenny Translator vertaalt je teksten in Kennytaal en weer terug in een oogwenk !" in het onbegrijpelijke gemompel van het meest doodgemepte en gehakte cartoonfiguurtje in de wereld, Kenny, uit de mateloos populaire serie "South Park".

Verbaas je vrienden, scheld ze uit zonder dat ze het begrijpen, enzovoort
Errug grappig !

De Kenny Translator vind je HIER.