Kankerverwekkende stoffen in sloten Moerdijk

Het oppervlaktewater in de omgeving van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk is sterk verontreinigd met kankerverwekkende stoffen. Dat blijkt vrijdag uit monsters van het waterschap Brabantse Delta.

In het water werden concentraties kankerverwekkende stoffen als xyleen, naftaleen en tolueen gevonden. Ook is het water ernstig vervuild met oplosmiddelen. Het is niet duidelijk om welke stoffen het precies gaat.

De monsters zijn woensdag en donderdag genomen in de sloten aan de Vlasweg en de Oostelijke Randweg op het industrieterrein in Moerdijk. Hierin belandde tijdens de brand veel bluswater.

Volgens het waterschap wordt het vervuilde oppervlaktewater overgepompt naar opslagtanks. Het kan niet in een normale rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverd worden. Het biologische proces zou dan ernstig verstoord worden. De autoriteiten bepalen later wat er met het water gaat gebeuren.

Update 19.03 uur

Het ANP meldt vrijdag dat het saneren van de grond nog maanden gaat duren. Er wordt onderzocht welke stoffen in de grond terecht zijn gekomen. Een woordvoerder van een chemisch opruimbedrijf stelt dat er niet te lang mee gewacht moet worden, omdat chemische stoffen zich verspreiden via het grondwater.

Belangstellenden worden in verband met hun eigen veiligheid op afstand gehouden. Een aantal hulpverleners, brandweerlieden en politiemensen heeft vrijdag last gekregen van hoestbuien, prikkende ogen en keel. Enkele medewerkers moesten zich medisch laten onderzoeken, maar zijn inmiddels weer aan het werk.