Verkiezingen Tweede Kamer op 9 juni

De verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer zullen op woensdag 9 juni plaatshebben. Koningin Beatrix heeft het demissionaire kabinet gevraagd te bevorderen dat de Tweede Kamer wordt ontbonden, zodat nieuwe verkiezingen kunnen worden georganiseerd. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst vandaag gemeld. De vorstin heeft vandaag ook ontslag verleend aan de PvdA-bewindslieden.

Premier Jan Peter Balkenende had hun ontslag zaterdag per brief aangeboden, omdat de PvdA uit het kabinet stapte. De bewindslieden van CDA en ChristenUnie hebben hun functie ter beschikking gesteld. De koningin houdt dat in overweging.

Het staatshoofd heeft de bewindslieden gevraagd al datgene te blijven doen wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk vinden.