Obama de choco-president

Een Russische ijsreclame is bij veel mensen in verkeerde aarde gevallen. In de campagne is een neger in pak te zien die voor het Capitool een overwinningsteken maakt. De tekst luidt: "De smaak van de week. Zwart met wit. Chocolade in vanille." Het is duidelijk dat de neger president Obama moet voorstellen.

Critici noemen de reclame racistisch, maar de maker van de advertentie, Andrej Goejbajdoelin, is het daar beslist niet mee eens. "Voor Rusland is dit niet racistisch. Dit is een grapje, zonder meer. Lachen met etnische groepen beschouwen we niet als racistisch."

Chocobama