Mogelijk te weinig schapen voor offerfeest

Door de uitbraak van het blauwtongvirus in Duitsland en Nederland, dreigt er in België een tekort aan schapen te ontstaan voor het offerfeest begin december. Voor het islamitische offerfeest worden normaal veel schapen op tijdelijke slachtplaatsen in België geslacht, maar door de uitbraak is dat nu niet mogelijk.

Binnen een straal van 50 kilometer rond een besmettingshaard mogen er geen dieren worden vervoerd en schapen buiten de besmette gebieden mogen alleen naar erkende slachthuizen worden afgevoerd. Veel Belgische boeren hebben hun schaapjes in Duitsland of Nederland staan en kunnen nu hun vee niet naar België transporteren voor de slacht.