Ministers ontwijken dienstplicht

Niet één van de ministers van het huidige kabinet is in militaire dienst geweest. Eerder bleek al minister Van Middelkoop (Defensie) de dienstplicht te hebben ontweken, maar rondvraag door De Telegraaf leerde dat geen van de elf mannelijke ministers voldaan heeft aan de dienstplicht.

De top van de ministers werden afgekeurd om medische redenen en waren fysiek niet in staat hun dienstplicht te vervullen. Zowel minister-president Balkenende en minister Bos (Financiën) hadden zwakke knieën waardoor ze hun dienstplicht niet konden vervullen. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) had een onbekende kwaal, zijn woordvoerder wilde niet vertellen wat de kwaal was. "Dat is privé."

Waarom minister Hirsch Ballin (Justitie) niet in dienst is geweest is eveneens onbekend. De woordvoerder van de minister van Justitie benadrukt dat de minister zich 'wel degelijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de krijgsmacht'. Hij was docent aan de marinestafschool en de hogere krijgsschool als docent recht en beleid.

Minister Donner (Sociale Zaken) werd uitgeloot en minister Plasterk (Onderwijs) werd buitengewoon dienstplichtig verklaard. Het duo van Buitenlandse zaken, Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) hoefden beide niet in dienst vanwege broederdienst. Allebei hadden zij twee oudere broers die wel in dienst moesten.

De jongste minister van het gezelschap, minister Eurlings (verkeer), studeerde af in 1998. De dienstplicht was toen al afgeschaft. Waarom minister Klink (Volksgezondheid) niet over de stormbaan hoefde is niet bekend.