Politiek boos op inbreker Duyvendak

De ontboezeming van GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak over zijn inbraak bij het ministerie van Economische Zaken heeft bij andere Kamerfracties tot boze reacties geleid. Duyvendak zou ermee koketteren en trots zijn op de strafbare feiten uit zijn activistische verleden, vinden de meeste partijen. Gisteren verscheen de vooraankondiging van zijn boek 'Klimaatactivist in de politiek', waarin hij bekent in 1985 bij Economische Zaken te hebben ingebroken.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is verbaasd over de manier waarop Duyvendak het nieuws naar buiten brengt. Van Hijum vraagt zich af of Duyvendak dit soort illegale acties nu wel afwijst. "Hij lijkt er trots op te zijn dat hij nooit gepakt is en heeft geen enkele spijt van zijn misdrijf." GroenLinks mag zelf bepalen of dit goede reclame is voor de partij, vindt Van Hijum.

Ook de PvdA hekelt de toon waarop Duyvendak zijn verleden openbaar maakt. "De schijnbaar trotse toon is misplaatst", aldus een woordvoerder.

De VVD vreest voor het aanzien van de politiek. Vice-fractievoorzitter Edith Schippers zegt er 'geen woorden voor' te hebben. "Na zes jaar Kamerlid te zijn geweest verontschuldigt hij zich niet, maar komt hij met een stoer jongensboek op de proppen. Het is nu aan GroenLinks om de gelederen te zuiveren."

"De Tweede Kamer heeft een ordinaire inbreker in haar midden. Zo'n recidiverende inbreker hoort niet in de Kamer, maar in de gevangenis." Dit zei PVV-Kamerlid Raymond de Roon, die het boek een 'goedkope en schandelijke publiciteitsstunt' noemt.

De SP vindt dat de geloofwaardigheid van Duyvendak in het geding is. Kamerlid Jan de Wit onderstreept wel dat de zaak verjaard is en Duyvendak de inbraak in een andere hoedanigheid dan die van Kamerlid pleegde. Ook D66 vindt dat de bekentenis van Duyvendak zijn geloofwaardigheid niet ten goede komt.

Alle partijen zijn het erover eens dat de bal nu bij GroenLinks ligt. De partij hult zich echter in stilzwijgen. Een woordvoerder wil niet ingaan op de kwestie en verwijst naar 20 augustus, de dag waarop het boek gepresenteerd wordt. Saillant is dat als onderdeel van de boekpresentatie in de openbare bibliotheek in Amsterdam het debat 'Klimaatactivisme in de politiek' plaatsvindt onder leiding van GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema.

Het hebben van een strafblad vormt juridisch gezien overigens geen belemmering voor het Kamerlidmaatschap. Het is aan politieke partijen zelf om te bepalen wie wel en wie niet op hun kandidatenlijst staan. Volgens een woordvoerder van GroenLinks was het bij de kandidatencommissie van de partij bekend dat Duyvendak eerder veroordeeld was voor inbraak. In 1984 kreeg hij zes weken celstraf voor het binnendringen van een militair complex in het Zuid-Hollandse Dubbeldam. Of Duyvendak de kandidatencommissie heeft ingelicht over zijn inbraak bij het ministerie van Economische Zaken wilde de woordvoerder niet zeggen. "Wacht het boek maar af."

'Klimaatactivist in de politiek’