Imkers willen geld voor onderzoek naar bijensterfte

Bijenhouders willen jaarlijks 1 miljoen euro van het ministerie van Landbouw voor onderzoek naar de raadselachtige bijensterfte en voor de opleiding van nieuwe imkers. Dat zei de voorzitter van de Nederlandse Bijenhouder Vereniging Jan Dommerholt woensdag tijdens een gesprek in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het gesprek was de grote sterfte onder bijenvolken in Nederland.

De hoge sterfte van bijenvolken na de winter is opvallend: gewoonlijk overleeft gemiddeld tien procent niet. Dit jaar bezwijkt gemiddeld twintig procent van de volken, zegt Dommerholt. In heel Europa en ook in de Verenigde Staten is de bijensterfte hoger dan gemiddeld. Vanwege de lege bijenkasten na de winter wordt wel gesproken van de verdwijnziekte.

Bijenonderzoeker Tjeerd Blacquiere, ook aanwezig bij het gesprek in de Kamer, verwees het bestaan van een 'mysterieuze bijenziekte' naar het rijk der fabelen. Hoewel de oorzaak volgens hem nog onbekend is, zou van een ziekte geen sprake zijn. Hoofdverdachte van de bijensterfte is volgens de onderzoeker van de Wageningen Universiteit de varroamijt. Ook de afname van het aantal plantensoorten in Nederland speelt vermoedelijk een rol. Wel is volgens hem vervolgonderzoek nodig.

De Nederlandse Bijenhouder Vereniging wees de Kamer ook op het sterk afnemende aantal imkers in Nederland. Vlak na de Tweede Wereldoorlog waren er nog 32 duizend hobbyimkers, vandaag de dag zijn dat er 6500. Imkers vergrijzen bovendien snel. De gemiddelde leeftijd bedraagt zestig jaar en er is nauwelijks nieuwe aanwas. Volgens de bijenhoudervereniging is een van de oorzaken van de verminderde aandacht op landbouwscholen.

Volgens Dommerholt is het voortbestaan van imkers essentieel voor de Nederlandse voedselproductie. Zonder de bijenhouders zouden groente- en fruitplanten niet meer worden bevrucht, waardoor ze niet meer tot bloei komen. "De bij is, na varkens en koeien, het belangrijkste dier in Nederland."

De vereniging deed een beroep op de aanwezige Kamerleden voor het vrijmaken van extra geld voor de bijenhouderij in Nederland. Daarmee moeten ook meer verschillende plantensoorten worden aangelegd. Zo hield Dommerholt een pleidooi voor de terugkeer van lindebossen in plaats van bossen van 'eik, beuk en berk'.

Op dit moment ontvangt bijenonderzoek van Wageningen Universiteit 150 duizend euro van het ministerie van Landbouw en 150 duizend euro van 'Europa'.