Rel-jongeren teisteren Zandvoort weer

Het is weer raak met relschoppers van overwegend Marokkaanse afkomst in de Noord-Hollandse badplaats Zandvoort. De voornamelijk uit Amsterdam afkomstige tegenwindjongeren zorgden gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag voor ernstige overlast op de boulevards.

Dat is niet voor het eerst, want in 2003 al meldde FOK! dat Zandvoort rel-Marokkanen wilde weren.  De politie en gemeente sloten toen een convenant met de strandpaviljoenhouders om hard op te treden bij overlast van reljeugd. Het jaar er op verplaatste de overlast zich naar Bloemendaal. Ook de jaren daarna bleef er geregeld sprake van overlast.

Gisteren en eergisteren maakten de rellende strandgangers - minderjarigen en meerderjarigen - zich volgens de politie Kennemerland onder meer schuldig aan aanranding, openlijke geweldpleging en mishandeling. Twintig relschoppers werden opgepakt, waarvan er tien de nacht doorbrachten in een politiecel.