Amsterdam in trek bij botendieven

Amsterdam blijkt erg in trek bij botendieven. In 2007 werden in de hoofdstad maar liefst 62 boten ontvreemd. Dat is het hoogste percentage gestolen vaartuigen in Nederland.  

Het is een stijging met bijna een derde ten opzichte van 2006. In totaal bedraagt de schade circa 13 miljoen euro. Van de gestolen boten wordt ongeveer één op de tien teruggevonden.