'Ruimtegebrek even urgent als klimaatverandering'

Icoon AlgemeenAls de wereldbevolking de komende decennia inderdaad groeit tot 9 miljard mensen, zal de vraag naar ruimte een even groot probleem worden als de klimaatverandering. Om de voedsel- en watervoorziening op peil te houden, is bescherming van de biodiversiteit van groot belang.

Dat blijkt uit een VN-rapport dat vandaag is verschenen. Het Nederlandse Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) leverde een bijdrage aan het rapport.

De onderzoekers hebben opgeschreven wat de gevolgen zijn van de ,,veelal verslechterde milieuveranderingen voor de mondiale kwaliteit van leven''. Volgens hen is het verbeteren van het milieu van cruciaal belang om de andere zogenoemde Millennium Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te halen.

In VN-verband is in het jaar 2000 afgesproken dat de ergste armoede, honger en ziekte in 2015 moeten zijn gehalveerd. Halverwege de looptijd gaat het niet goed met de ambitieuze plannen; ze liggen lang niet op schema.

De onderzoekers stellen dat armen, ouderen, kinderen, vrouwen en de lokale bevolking het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van milieuveranderingen. De geÔndustrialiseerde landen krijgen de schuld. Zij wentelen volgens de VN-rapporteurs hun milieuproblemen af op ontwikkelingslanden met directe gevolgen voor de kwetsbare groepen daar.

"Voorbeelden hiervan zijn de import van palmolie als energiebrandstof waarbij de effecten voor de lokale bevolking niet meegenomen worden, het verdringen van lokale werkgelegenheid in de visserij door de internationale vloot en lokale gezondheidseffecten als gevolg van het verplaatsen van productie en exporteren van afval'', aldus het MNP in een toelichting. ,,De verdeling van natuurlijke hulpbronnen draagt in veel situaties bij aan het versterken van al bestaande spanningen in potentiŽle conflictgebieden.''

In het VN-rapport staat verder dat de toegang tot schoon drinkwater afneemt. In 2025 hebben ongeveer 1,8 miljard mensen een gebrek hebben aan drinkwater. ,,Het drinken van verontreinigd water blijft daarmee de komende decennia op het terrein van milieu de belangrijkste veroorzaker van slechte gezondheid en sterfte'', stelt het MNP.

Naar schatting 2 miljard mensen krijgen te maken met de gevolgen van vervuiling, bodemerosie, waterschaarste en verzilting. ,,In toenemende mate zal de competitie om land en water vanuit verschillende gebruiksfuncties zoals landbouw, biobrandstoffen, natuur en verstedelijking tot spanningen leiden'', voorspellen de onderzoekers.