PvdD: Stop met 'wrede' rattenvangst

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat de ''wrede en ondoordachte'' bestrijding van muskusratten moet stoppen. Het beest moet volgens partijleidster Marianne Thieme op een andere manier een halt worden toegeroepen.

De ratten worden nu meestal gevangen in vallen onder water. Hierdoor sterven de zoogdieren de verdinkingsdood. De PvdD heeft vandaag de ministers Cees Veerman (Landbouw) en Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) gevraagd of zij onderzoek willen laten doen naar ''nut, noodzaak en alternatieven voor de huidige bestrijding van muskusratten.''

Thieme zegt dat de huidige manier van rattenvangen buiten wreed, ook kostbaar is. Jaarlijks wordt 31 miljoen euro uitgegeven om 400.000 ratten te doden. Aan iedere dode muskusrat hangt daardoor een prijskaartje van 77 euro. ''Dat geld kun je beter gebruiken om bijvoorbeeld gaas aan te brengen of rattenvangers te laten controleren of er gaten in de dijken zitten.''

De PvdD wil de natuur het zelf laten regelen. ''Als er weinig dieren zijn, worden er per worp meer jongen geboren. Zijn er veel dan neemt het aantal af, bijvoorbeeld omdat er te weinig voedsel is.'' Wat betreft Thieme zou ook de vos een rol kunnen spelen in het reguleren van de populatie muskusratten. Thieme wijst erop dat het wetenschappelijk instituut Alterra al in 2005 stelde dat nader onderzoek wenselijk was naar de rattenvangerij, maar dat daar niets mee is gedaan.'Wreed'