Ophef over anti-Joodse preek Wassenaar

Een antisemitische preek die vorig jaar maart in de Wassenaarse Messiaskerk is gehouden, heeft nu tot ophef geleid. De preek die dominee Kees Mos hield, was al reden tot onderzoek van een commissie van de protestante gemeente. Die oordeelde vorige maand dat de preek zo niet had mogen worden gehouden, maar dat er geen enkele reden was om tegen de predikant maatregelen te nemen. De kerkenraad van de Messiaskerk nam dit oordeel toen over, maar beraadt zich inmiddels toch op de positie van de voorganger.

Dominee Mos predikte vorig jaar, zich beroepend op Matthëus, onder meer: ''De Jood in ons is een verrader. En hij laat het zien aan de manier waarop Jezus er in wordt geluisd... Het heil wordt door de Jood voor geld verkwanseld... De zonde van de Jood is dat hij weigert een mens te zijn.'' Ook sprak de predikant met waardering over Hitler: ''Hitler was eigenlijk veel beter in de Bijbel thuis dan wij voor waar willen houden. Hitler wilde de Jood in ons midden definitief uitdrijven. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar hij staat daarmee op Bijbelse bodem. Want de Jood in ons leeft aan zijn goddelijke roeping voorbij en hij doet zijn schepper lelijk tekort. Wij hebben Hitler de afgelopen decennia als een monster afgeschilderd. Maar monsters bestaan niet.''

De preek werd opgenomen op een bandje dat door boze gelovigen naar het CIDI is gestuurd. De organisatie eist inmiddels ontslag op staande voet van de predikant. Ook het dagelijks bestuur van de Protestante Kerk Nederland (PKN) is verontwaardigd over de gang van zaken.

Dominee Mos zit sinds een week ziek thuis. Hij had al eerder zijn preek ingetrokken en zijn excuses gemaakt. Verder weigert hij commentaar.