Vragen over dood linkse activist Sévèke

PIM4EVER had ons via de nieuws-submit te melden:

De dood van de linkse politieke activist Louis Sévèke (41), die gisteravond in de Van Welderenstraat te Nijmegen met twee pistoolschoten werd omgebracht, is nog met raadsels en vragen omgeven. Getuigen zeggen na de schietpartij een man te hebben zien weglopen met een sporttas. Hij dook vlak voor de schoten op vanuit een portiek. Diverse buurtbewoners vertelden gezien te hebben dat mensen na het incident foto's maakten met hun mobiele telefoon. De politie hoopt dat getuigen zich willen melden op een speciaal telefoonnummer (024 - 3276000).

Er zijn 25 rechercheurs op de zaak gezet. Volgens een politiewoordvoerster is het nog volstrekt onduidelijk of er sprake is geweest van een gerichte aanslag op de activist of een toevallige moord. In het onderzoek wordt voorlopig niets uitgesloten, zegt zij.

In politieke kringen in Nijmegen is geschokt gereageerd op de dood van de activist. Een man die zich kenschetst als 'SP-sympathisant' zei tegen een journalist: ''Het rommelde de afgelopen dagen enorm in de linkse hoek door dat gedoe met dit anti-Verdonkposters. De politie heeft in Nijmegen al ongeveer dertig keer pamfletten weggehaald. Van Sévèke was bekend dat hij altijd voorop liep met dit soort linkse activiteiten.'' Of er een rechtstreeks verband tussen de anti-Verdonkposters en de schietpartij zou kunnen bestaan, wilde de man echter niet beweren.

De eigenaar van een pedicureshop in de Van Welderenstraat vertelde dat de winkelstraat veel last heeft van drugshandel en junks: ''Ze hangen rond in de portieken en bezorgen overlast. Er zijn vaak vecht- en scheldpartijen. Sinds het opvangcentrum om de hoek is geopend, is die overlast flink toegenomen.''

Luis in de pels
Louis SévèkeSévèke stond bekend als luis in de pels van diverse overheden. Zelf betitelde hij zich als kritisch volger van de overheid. Vanaf begin jaren negentig richtte hij zich vooral op de activiteiten van wat toen nog de Politie Inlichtingen Diensten (PID) heette. Met zijn vereniging Steunpunt PID-Nijmegen (SIP), die hij in 1993 oprichtte, onthulde Sévèke meerdere keren geheime werkwijzen van politie-infiltranten. Pogingen van organisaties en particulieren om zijn publicaties te voorkomen strandden meestal op het recht op vrijheid van meningsuiting.

SIP heeft onder zijn leiding namens 50 particulieren en 20 organisaties 13 jaar lang geprocedeerd om inzage te krijgen in dossiers die de BVD en de later de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD bijhielden over activisten. De vereniging heeft na talloze rechtszaken bijna alle informatie uit die dossiers boven water gekregen.

Eén van de laatste zaken waarmee Sévèke - die behalve activist ook publicist en journalist was - de publiciteit haalde, was een opiniestuk over het bericht dat een AIVD-medewerker granaten zou hebben geleverd aan leden van de Hofstadgroep, het netwerk rond Mohammed B. Dat uitgebreide artikel verscheen twee weken geleden in NRC Handelsblad.

-
Zie ook NOS-bericht: Louis Sévèke, gedreven actievoerder