Allochtone jongere krijgt meer straf dan autochtone

Volgens de Utrechtse criminologe Mieke Komen worden jongeren van allochtone afkomst zwaarder gestraft dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Allochtone jongeren zitten gemiddeld 53 dagen langer in detentie dan autochtonen, bij hetzelfde delict. De criminologe wijt de hogere straffen aan psychologen en psychiaters, die negatiever oordelen over allochtonen. De deskundigen zouden volgens haar meer moeite moeten doen het gedrag van allochtone jongeren te begrijpen.

De gedragsdeskundigen interpreteren het gedrag van de allochtone jongeren nu niet goed of verkeerd, zo beweert Komen. ''Dat leidt ertoe dat het oordeel over allochtonen vaak negatiever uitvalt dan over autochtonen, en dat werkt door in de hoogte van de straf die de rechter oplegt.'' Ze zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gedragskundige rapportages.

De criminologe noemt dit een nieuwe vorm van klassenjustitie. De hogere straffen zijn volgens haar namelijk niet te verklaren door andere factoren, zoals een langer strafblad of het gebruik van buitensporig geweld: ''Zelfs als de omstandigheden bij allochtoon en autochtoon exact dezelfde zijn, dan nog wordt de allochtoon strenger gestraft.''

Komen kwam tot haar bevindingen na de analyse van 241 strafdossiers. Ze pleit ervoor gedragsdeskundigen bij te scholen, zodat ze het gedrag van allochtone verdachten beter begrijpen. Rechters zouden op hun beurt kritischer moeten kijken naar gedragsdeskundige rapportages. Het ministerie van Justitie wil nog niet op het onderzoek reageren. Ook de Raad voor de Rechtspraak onthoudt zich van commentaar: ''We kunnen niet reageren zonder zelf het onderzoek te hebben gezien. Het is gevoelige materie, dus we gaan niet over ťťn nacht ijs.''