Allochtonenbos in natuurgebied op komst

Icoon Binnenlands nieuws In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland zal nog dit jaar een vier hectare groot natuurspeelbos voor allochtonen worden gerealiseerd. Natuurmonumenten zal het stuk bos gaan beheren. Dankzij subsidies van het VSB-fonds en de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) kan het project van start gaan met als doel 'de natuurbeleving onder allochtonen te bevorderen.'

Parkbeheerder Tjeerd Bosma vertelt dat het project is bedoeld om meer allochtone bezoekers in het park te krijgen. "99,9 procent is nu nog autochtoon en de Vereniging Natuurmonumenten heeft als een van de algemene doelstellingen om dat te veranderen." Eerder zorgden de plannen voor een zogeheten 'smulbos voor allochtonen' bij Nijmegen voor veel discussie en hilariteit.

Volgens Mostafa El Filali van de stichting Kantara, één van de initiatiefnemers van het project, is het speelbos bedoeld voor iedereen en met name voor stadskinderen, die nog zo weinig natuur in hun directe omgeving hebben. "Het wordt geen allochtonenbos. We willen meehelpen om een positieve houding van recreanten ten aanzien van de natuur te krijgen. Het is echter ook bedoeld voor bewoners in de directe omgeving van het park. Maar in de grote steden wonen nu eenmaal heel veel allochtone kinderen, vandaar dat we dat in het projectplan hebben meegenomen", aldus El Filali.

De toelichting van El Filali zorgt voor verbazing bij de woordvoerder van de KNHM. "Wij hebben 17.000 euro ter beschikking gesteld juist omdat het project zou zorgen voor actief samenleven tussen allochtonen en autochtonen." Het VSB-fonds is dezelfde mening toegedaan.

"Ze kunnen bomen klimmen, eraan hangen, hutten bouwen en vruchten plukken. Volgens een onderzoeksrapport dat in het hetzelfde projectplan wordt aangehaald "vinden allochtonen eten en drinken in een familiesfeer in de natuur belangrijker dan de biodiversiteitswaarde hiervan." Het natuurspeelbos moet dan ook een plek worden waar mensen kunnen dwalen zonder vooropgesteld doel of opgelegde regels.