[update] Verdonk wil 3 imams uitzetten

Als het aan minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie ligt worden drie radicale imams van de Al Fourqaan-moskee in Eindhoven het land uitgezet. De VVD-bewindsvrouw heeft in overleg met minister Remkes van Binnenlandse Zaken besloten de verblijfsvergunning van twee radicale imams in te laten trekken, omdat ze een gevaar vormen voor de openbare orde en/of de nationale veiligheid. De aanvraag voor verlenging van de vergunning van de derde imam is door Verdonk afgewezen.

De Al Fourqaan-moskee in Eindhoven is geregeld in opspraak gekomen. In mei van 2003 pleitte Geert Wilders, toen nog Kamerlid voor de VVD, voor sluiting van de moskee. De AIVD spreekt in eerder gemaakte rapporten over 'radicale' en 'extremistische' activiteiten die plaats zouden vinden in de moskee.

De imams die nu het land uit moeten zouden zich volgens de AIVD schuldig maken aan werving voor de jihad en aanzetten tot radicalisering. Ook zouden ze moslims oproepen om niet om te gaan met ongelovigen en geregeld anti-westerse taal uit slaan.

De Al-Fourqaan moskee draagt het Salafitische gedachtegoed uit. Deze stroming binnen de islam is sowieso al sterk tegen de westerse manier van samenleven gekant.


De Al-Fourqaan moskee (ook wel als Al-Fourkaan geschreven).


Update 23:41
Verschillende moslimorganisaties hebben ontzet gereageerd op het voornemen van Verdonk om de imams Nederland uit te zetten. De directeur van de Moslim Wereld Liga, Mohammed Cheppih, zegt op persoonlijke titel dat hij versteld staat van het besluit. Cheppih, die de imams persoonlijk kent, kan zich niet herinneren dat die ''willens en wetens'' aan de radicalisering van moslims hebben bijgedragen, zoals de inlichtingendienst AIVD heeft geconstateerd.

''Ik ben geschokt. Op dit moment baal ik gewoon dat ik in Nederland woon. Overheid en moskeeën hadden afgesproken dat er resultaten moesten worden geboekt in de strijd tegen terreur, kennelijk moest het resultaat zijn dat nu drie imams worden uitgezet. Ik vind het vooral erg dat het blijkbaar tot de mogelijkheden behoort om iemand zomaar uit te zetten, zonder dat zijn schuld is bewezen'', aldus Cheppih, die in het verleden kandidaat-voorzitter van de AEL in Nederland was.

A. Karagül, voorzitter van de Raad van Moskeeën, wil weten of het een juridische of een politieke beslissing is om de imams uit te gaan zetten. Hij zou het erg vinden als de voorgangers in hun moskee intolerantie preken, terwijl ze van autochtonen juist vragen tolerant te zijn. ''Imams moeten wel enige vrijheid hebben, maar als ze dingen zeggen die echt niet door de beugel kunnen, moeten de drie worden uitgezet. Mocht het een politieke beslissing blijken, dan zou ik de politici op hun beurt willen vragen wat verdraagzamer te zijn.''

De Al-Fourqaan-moskee zelf overweegt om juridische stappen te nemen tegen minister Verdonk. Volgens woordvoerder A. Nejjar kloppen de verwijten van geen kant: ''We zijn geen terroristisch netwerk, maar een religieuze instelling. Als je iemand beschuldigt, moet daar gedegen onderzoek aan voorafgaan".


Cheppih geschokt over besluit