Turken keren Nederland massaal rug toe

Marokkanen en Turken keren steeds vaker terug naar het land van herkomst. Bovendien vestigen ze zich minder vaak in Nederland. Dat is de opmerkelijke uitkomst van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens Harm van Zutphem van de Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland verlaten Turken en Marokkanen Nederland massaal omdat het klimaat te ongunstig is geworden.

De cijfers van het CBS laten zien dat steeds minder Marokkanen en Turken naar Nederland komen. Daar staat tegenover dat er steeds meer teruggaan naar het land van herkomst. In 2001 vestigden zich 5600 Turken en Marokkanen in Nederland, en vertrokken er 746. In 2004 vestigden zich 3498 Turken en Marokkanen in Nederland en vertrokken er 1242.

Van Zutphem denkt dat zaken als het verplicht volgen van een inburgeringscursus en het moeilijker maken van gezinsherenining de belangrijkste oorzaken zijn dat Turken en Marokkanen niet meer in Nederland willen wonen. 'Het wordt Turken en Marokkanen steeds moeilijker gemaakt in Nederland', stelt Van Zutphem. 'Bovendien zijn Nederlanders minder tolerant voor allochtonen geworden.'

Daarentegen komen er steeds meer Polen naar Nederland, zo blijkt het cijfers van het CBS. In 2001 waren dat er nog maar 436, maar sinds Polen is toegetreden tot de Europese Unie is dit aantal gestegen naar 1329.