Koningin schetst somber beeld in Troonrede

hardcorealways had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Koningin Beatrix heeft vandaag, prinsjesdag, in haar jaarlijkse Troonrede een somber beeld geschetst van de toestand van Nederland. Wegens de economische toestand is er sprake van toenemende werkloosheid en onzekerheid bij de burgers.

Het kabinet heeft daarom drastische hervormingen aangekondigd in onder meer de sociale zekerheid. Zo moet de economie er weer boven op geholpen worden en zal Nederland weer snel aansluiting kunnen vinden met andere landen. De Koningin gaf aan dat dit in eerste instantie tot veel ingrijpende gevolgen zal leiden, maar dat resultaat op de lange termijn belangrijker is dan nadelen op de korte termijn.

In de Troonrede was de Koningin ook somber over de huidige internationale ontwikkelingen. Ze was bezorgd over het feit dat iedere dag weer onschuldige mensen omkomen door burgeroorlogen, aanslagen en andere vormen van geweld.

Centraal in de Troonrede stond de eigen verantwoordelijkheid van burgers, wat vooral geldt voor migranten: "Integratie betekent meedoen, en dat vereist de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor zelfredzaamheid."

De Troonrede werd afgesloten met een bede. De koningin gaf aan dat de bewindslieden een "verantwoordelijke en zware taak" wacht. "U mag zich daarbij gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden."

De integrale tekst van de Troonrede 2003 is hier te vinden.