Geen wettelijk verbod voor slaan kinderen

maniacer had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Minister Donner ziet niets in het wettelijk verbieden van het fysiek bestraffen van kinderen. Hij ziet meer heil in publiekscampagnes om ouders te overtuigen dat lijfstraffen als onderdeel van de opvoeding niet meer tot de juiste manier van opvoeden behoort.

In Nederland wordt daarom een landelijke publiekscampagne voorbereid, wat onderdeel uitmaakt van het project "Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld". Ook op regionaal niveau zal er door de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling binnenkort een eigen campagne worden gestart.