Tachtig kilometer limiet A13 spekt staatskas

De staatskas wordt aardig gespekt sinds er op de snelweg A13 bij Overschie in Rotterdam een tachtig kilometer limiet is ingevoerd. De maatregel, die werd aangekondigd als een milieumaatregel, heeft de vaderlandse schatkist het afgelopen jaar gespekt met naar schatting 10 miljoen euro.

De overlast voor omwonenden, die de aanleiding vormde voor de omstreden snelheidsverlaging, is in dezelfde periode echter niet of nauwelijks afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Het aantal meldingen bij hen van stankoverlast is na de invoering van de 80 kilometerzone alleen maar toegenomen. Daarbij zijn ook de files richting Rotterdam op dit stuk A13 met 42 procent toegenomen.

De invoering van de limiet was op 11 mei 2002, en de politie heeft sindsdien ongeveer 250.000 bekeuringen uitgeschreven voor harder rijden dan de toegestane tachtig kiometer.