SGP-jongeren: Vrouwen in Kamer

GTV had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens een recente SGP-enquête heeft drie op de vier jongeren van reformatorische gezindte geen bezwaar tegen vrouwelijke Kamerleden namens de SGP. Ook is een ruime meerderheid van mening dat het belangrijk is dat de partij gebruik maakt van radio en televisie om haar boodschap uit te dragen.

De jongeren nemen hiermee andere standpunten in dan die van de SGP zelf. De partij is van mening dat camera en microfoon niet actief opgezocht moeten worden, maar ook niet ontlopen moeten worden.

Partijvoorzitter Kolijn en partijleider Van der Vlies vinden het niet nodig het partijlidmaatschap voor vrouwen open te stellen en menen dat er juist meer gedaan moet worden om het eigen standpunt uit te leggen. Wel heeft Van der Vlies een aantal jaren geleden tegenover de Volkskrant al toegegeven dat het vrouwenstandpunt van zijn partij niet onomstotelijk vastligt, gezien de ontwikkelingen in de achterban. Kolijn blijkt principiëler: "Kerk en politiek zijn bijzondere instellingen waarin vrouwen geen leiding behoren te geven. Ik baseer dat op de in de Bijbel genoemde scheppingsorde en ook wel op nieuwtestamentische gegevens".