Kiezersbedrog bestaat niet, enkel concessies

In de Verenigde Staten beginnen de verkiezingen over 3 maanden. Hier in Nederland moeten we nog een klein half jaar wachten voordat we weer plat worden gegooid met loze beloftes.

Het leek mij een goed idee om eens te kijken wat Rutte II waargemaakt heeft. Hier een terugblik op de vorige verkiezingsbeloftes van de grootste partij, de VVD.  

En omdat het vrij saaie stof is, bij deze eerst een foto van een Alpaca.

Zomaar een alpaca

Belofte 

Resultaat 

Belofte waargemaakt? 

1: Arbeidskorting, alle werkende mensen in Nederland zullen profiteren van de lastenverlichting. In 2014 levert dat 330 euro en in 2015 1000 euro op voor werkenden. 

Enkel lastenverlichting voor werkenden met in 2014 een salaris tussen de 40.000 en 110.000 per jaar. Totaal 300 euro per werkende met dat salaris. In 2015 een extra arbeidskorting voor werkenden met een salaris tussen de 42.000 en 116.000 euro. Gemiddeld salaris in Nederland is 36.500. Jan Modaal kan dus naar de extra centen fluiten. 
PvdA en VVD noemen dit 'extra arbeidskorting voor middeninkomens' terwijl meer dan 60% van de Nederlanders minder verdiend dan het gemiddelde salaris van 36.500. 

Nee 

2: Bezuinigingen op kinderopvang terugdraaien (250 miljoen). 

Meer dan 1,5 miljard bezuinigd op kinderopvangtoeslag (mede door daling van kinderopvang 2012-2013 omdat het voor veel gezinnen te duur is geworden). Een van de gevolgen van het beleid van de overheid is het sluiten van veel kinderdagverblijven en het sjoemelen met uren van toezicht op de baby's, dreumesen en peuters door de kinderdagverblijven. 

Nee 

3: Bezuinigingen op infrastructuur terugdraaien (250 miljoen).

Reeds 1 miljard bezuinigd op infrastructuur. 

Nee 

4: Investeren in onderwijs.

Kabinet Rutte II is gaan investeren in onderwijs bij hogescholen en universiteiten, dit ten koste van het basisonderwijs, met name in de grote steden. Wat er aan de rijke kant ingaat, wordt gehaald uit de arme kant. 

Nee 

5: Wegwerken begrotingstekort.

Staatsschuld Nederland in 2012 = 434.000 (x 1mln), staatsschuld Nederland in 2016 = 486.000 (x 1mln). Huidig begrotingstekort 1,7% t.o.v. 3% in 2012. Ondanks dat er een kleiner begrotingstekort is, is de staatsschuld gegroeid. En het begrotingstekort weggewerkt? Nauwelijks. Daarnaast voorspelt het Centraal Planbureau weinig goeds voor het komende jaar. 

Nee 

6: 250 miljoen euro extra aan meer agenten op straat.

Enkel meer bezuinigingen bij de politie. Door eerdere bezuinigingen, waardoor en veel minder aspiranten zijn aangenomen, is er juist minder blauw op straat. Het is voor het eerst dat een politiebaas zich kritisch uitlaat over de bezuinigingsplannen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. ,,De bezuinigingsopdracht van 230 miljoen euro is opgelopen tot ruim 480 miljoen euro. Dat gaan we niet waarmaken." 

Nee 

7: Zwaardere straffen voor criminelen die in herhaling vallen.

Niets veranderd behalve dat aangekondigd is dat ze de levenslange gevangenisstraf willen gaan afschaffen.  

Nee 

8: Schade van slachtoffers snel verhalen op criminelen.

De VVD heeft een mooi pamflet met voorstellen ingediend. Praktisch is er niets veranderd. 

Nee 

9: Geen bijstand voor migranten die geen Nederlands spreken. 

Niets aan veranderd. Er is een aantal keren een verzoek over ingediend, maar Europese verdragen en afspraken maken zo'n wet onmogelijk. Aan mensen met een Turks, Marokkaans of EU-paspoort mag je zo'n eis niet opleggen.  

Nee 

10: Terugdringen kansarme immigratie, als dit wordt gehinderd door EU-regels, uit de EU (echt waar). 

Vanaf 2013 is Rutte gaan roepen dat het immigratiebeleid iets van de EU is, en niet van Nederland. De VVD is ineens volledig omgedraaid "Het kabinet streeft hierbij niet naar een herdefiniëring van de Nederlandse relatie met de EU en wil geen specifieke opt-outs bedingen." 

Nee 

11: Controle op asielzoekers of zij vluchteling zijn. Zo nee, ophoepelen. 

Laatst nog in het nieuws: "De controle van de identiteit van asielzoekers loopt nog niet goed. Door de hoge asielinstroom was een achterstand in de registratie en identificatie ontstaan. Die is nu grotendeels ingelopen, maar de manier waarop de identiteit wordt vastgesteld, is beperkt en mogelijk ontoereikend." 

Nee 

12: Strafbaar stellen illegaliteit.

Bleek niet haalbaar in een coalitie met PvdA. In ruil voor het breken van deze belofte mocht de VVD arbeidskorting geven aan werkenden met een hoog inkomen, zie gebroken belofte 1.

Nee 

13: Afschaffing van de thuiskopieregeling. 

Niets aan veranderd. 

Nee 

14: Ingrijpen in de steeds hogere zorgkosten.

Eigen risico flink verhoogd en zal nog meer stijgen dankzij VVD.  

Nee 

15: Hypotheekrenteaftrek behouden.

Hypotheekrenteaftrek is flink verlaagd door de VVD.

Nee 

16: Tweede Kamerleden van 150 naar 100, Eerste Kamerleden van 75 naar 50. 

Nope.

Nee 

17: Totaal een derde minder bureau-ambtenaren. 

Nee 

18: Verjaringstermijn in strafrecht wordt verlengd. 

Dit is gebeurd. Echter, het voorstel voor dit plan was reeds ingediend in 2011 door de VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Het is uiteindelijk wettelijk doorgevoerd in 2013. Is deze belofte toe te schrijven aan de VVD? Twijfelachtig, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel.

Ja 

19: Een aangiftevolgsysteem, waarmee slachtoffers de voortgang van hun aangifte kunnen bekijken.

Het AVS, zoals men het is gaan noemen, is per 1 juli 2016 ingevoerd. Echt waar. Het is alleen niet naar buiten gebracht dat dit gedaan is. Maar als je nu met je DigiD online aangifte doet, dan kan je de status bijhouden van je aangifte. 

Ja 

20: Overheid moet Holland casino verkopen. 

Wordt mogelijk in 2017 verkocht. De huidige wetten laten dit echter nog niet toe. Voor nu is dit een nee. 

Nee 

21: Verbod op godslasteren schrappen. 

Ja, er mag nu gevloekt worden. Zolang je niemand beledigd, want dat is nog steeds niet toegestaan. 

Ja 

22: Geen extra geld naar Griekenland. 

Uiteraard heeft de VVD ingestemd met bakken geld naar Griekenland. 

Nee 

23: Minder geld naar de EU. 

Psst, vorige maand is stiekem het beheer van 1.200 miljard euro Nederlands pensioengeld overgedragen aan de EU. Maar mondje dicht erover, de burger mag dit niet weten. 

Nee 

24: Geen extra bezuinigingen op defensie. 

Extra bezuinigingen doorgevoerd op defensie (197 miljoen bezuinigd, na de bezuiniging van 1 miljard tijdens Rutte I) 

Nee 

25: Van 3 publieke televisiezenders naar 2. 

Nee 

Maar wat heeft de VVD nou helemaal bereikt? Verjaringstermijn in strafrecht wordt verlengd, TOP. Een aangiftevolgsysteem. Behalve dat dit een boel extra werk oplevert voor de politie, die al te weinig mensen heeft voor het werk dat ze nu hebben liggen, is het natuurlijk geweldig dat je nu kan bijhouden dat er nog niets gedaan is met je aangifte. Niets ten nadele van de politie, zij krijgen gewoon de mensen en de middelen niet.  

We mogen nu vloeken zonder dat daar straf op staat. Een zinloze wet, die al decennia aan kracht was verloren. Kijk bijvoorbeeld naar de vrijspraak van Gerard Reve die God in 1968 vergeleek met een ezel waar hij de liefde mee bedreef, of de opmerkingen van Theo van Gogh in 1995 die Christenen de ‘supportersvereniging van die rotte vis van Nazareth’ noemde waar hij voor vrijgesproken werd. Gefeliciteerd VVD, met een wet laten verwijderen waar niets mee gedaan werd. Maar het trok wel kiezers.

Nee, de VVD doet al 4 jaar niets nuttigs en houdt dat nog wel makkelijk een half jaar vol. Kiezersbedrog is het, wanneer een volksvertegenwoordiger besluiten steunt die strijdig zijn met zijn of haar voor de verkiezingen ingenomen standpunten en beloften, vooral als die politicus bij de verkiezingen actief stemmen heeft geworven met dat standpunt. Verder is Rutte en zijn VVD vooral de partij voor de rijken en zorgen ze er al jaren voor dat er een grotere scheiding is gekomen tussen rijk en arm.

Overigens noemt de VVD het zelf geen kiezersbedrog. Gisterochtend luisterde ik onderweg naar mijn werk naar Radio 1. Naast dat ze ouwelullenmuziek draaien (gelukkig niet meer dan één per half uur), en teveel ouwehoeren over sport en cultuur, is Radio 1 de enige radiozender met scherpe interviews door toppresentatoren met mensen die er toe doen. Ik hou meer van moderne muziek, maar de DJ’s op die zenders, zoals Q-Music, Radio 538 en 3FM, zijn helaas tot niet meer in staat dan Gordon wakker te bellen en te vragen naar zijn gebleekte anus. Pardon, terug naar mijn punt waarom de VVD het geen kiezersbedrog noemt. Op Radio 1 vertelde men dat in Nederland er altijd een coalitie nodig is om een regering te vormen, anders heb je gewoonweg niet genoeg zetels, en zodoende kan je elke gebroken belofte gooien op ‘concessies’.  

“Ja, nee, hmm, ja dat hebben we wel gezegd misschien, maar we moesten water bij de wijn doen en nu hebben we maar helemaal niets gedaan, anders is die andere partij het er niet mee eens en valt de regering.” Zo drentelt de gemiddelde politicus wanneer hem gevraagd wordt naar de zoveelste gebroken belofte.

Onze democratie werkt niet. Daar, ik heb het gezegd. Ik zeg niet dat democratie niet werkt, integendeel, het is de minst slechte van alle regeringsvormen. Maar hoe wij er in Nederland mee omgaan werkt niet. En daarom heb ik een voorstel hoe we het wel gaan laten werken.

Wil je ons land leiden, dan dien je te laten zien hoe graag je dat wilt. Je zult opofferingen moeten brengen. Laten zien dat je wilt, en laten zien dat je sterk bent. Voortaan, voordat je je verkiesbaar kunt stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen zal je strijden.  

Rutte en Wilders strijden 

Je betreedt een arena en vecht tot de dood tegen een kandidaat van één van de andere partijen.

Je kiest je wapen (zwaarden, schilden, netten, speren) en vecht om het recht je verkiesbaar te stellen. Om de 4 jaar vecht je opnieuw. Elke 4 jaar laat je de bereidheid zien om het ultieme offer te brengen aan je land. Elk jaar vallen er weer een paar oude en nieuwe politici af.

Ik voorspel dat een groot deel van de politici niet bereid is zo’n offer te maken. Zo vallen er uiteindelijk genoeg af, zodat we eindelijk eens géén coalitie hoeven te vormen en een regering krijgen die echt iets doet. Die niet hoeft te liegen en bedriegen, maar eentje die Nederland vooruit helpt.  

Helaas niet haalbaar met onze huidige wetten. Dat neemt niet weg dat een regering die bestaat uit meerdere partijen erg problematisch is. Eerst wordt er veel tijd en geld gestoken om beloftes te doen naar ons, de kiezer, om vervolgens niet aan de beloftes te hoeven voldoen, omdat je nou eenmaal met partijen moet samenwerken die andere beloftes hebben gedaan.

Komt er eindelijk eens een regering die echt iets te zeggen heeft, of stemmen we komend jaar weer lukraak op de partij met de beste loze beloftes?