Onderwijs in het Slob

Arie Slob, jij grijze man met je prachtige witte lokken, die als een krans om je hoofd cirkelen. Jij verdient een standbeeld. Als ik naar jou kijk, is het alsof er een aureool om je hoofd zweeft. En mannen met aureolen, die kunnen mij alles vertellen, want die kunnen niets anders dan de waarheid vertellen. Jij wilt dat de scheppingstheorie wordt onderwezen op alle scholen. Openbaar, christelijk, joods of islamitisch, God discrimineert niet en jij met je nobele brilletje evenmin. Jij vertelt de waarheid. Omdat jij daarin gelooft.

Maar beste Arie, is het niet juist belangrijk dat kinderen alleen leren over dingen die wetenschappelijk zijn vastgesteld? Taal, rekenen en wiskunde zijn er om basisregels aan te leren. Biologie en natuurwetenschappen zijn gebaseerd op wetenschappelijke feiten en degelijk onderzoek. De evolutietheorie van Darwin is nauwkeurig onderzocht, weerlegd, verdedigd en geaccepteerd. Nu mag jij, oh wijze grijze, wel roepen dat er meer scheppingstheorieën onderwezen dienen te worden. En daar heb je helemaal gelijk in. Kinderen hebben er recht op om te weten wie nog meer de evolutietheorie ondersteunen of op andere wijze hebben onderzocht. Maar dan wel met degelijk feitenonderzoek. Er is een plaats voor wetenschap en er is een plaats voor sprookjes. En sprookjes dient mijn mama te vertellen voor het slapen gaan.

Ik betwijfel of niet-godsdienstig opgevoede kinderen jouw scheppingswaarheid zouden geloven. Uit onderzoek van Synovate blijkt namelijk dat mensen van 35 jaar en ouder ontvankelijker zijn voor complottheorieën. Kinderen kunnen goed overweg met het internet en zoeken zelf informatie over scheppingsverhalen, waarbij ze voor- en tegenargumenten vinden om hun eigen waarheid te creëren. En zie dan maar eens op te boksen tegen hun sterkste argument: ‘Maar mijn mama zegt dat God niet bestaahaaaaat!’  ondersteund door een hartverscheurend gehuil.

Och Arie, nu moet je niet geïrriteerd raken. Ik leef wel degelijk met je mee in je streven om kinderen zelfstandig te laten denken. Kinderen moeten zelf de mogelijkheid hebben om een keuze te maken in de theorie die hen het meest aanspreekt. Maar lieve Arie, heb jij jouw kinderen niet de godsdienstvrijheid ontnomen door hen van kinds af aan met de gereformeerde paplepel te voeden? En vond je het stiekem niet heerlijk om de evolutietheorie van Darwin te weerleggen toen je kinderen overstuur thuis kwamen, huilend op jouw schoot neerstreken, omdat ze dit net op school hadden geleerd? Jij bent immers een zorgzame vader. En je gunt het natuurlijk ook de openbare ouders om hun kind zo te troosten als jij hebt gedaan. Want jij bent een hoeksteen van het gezin.

Je wilde zelf ook bij je papa op schoot kruipen na elke les waarin jij als leraar zelf de evolutietheorie moest benoemen, maar dat mocht je niet meer, want jij was toen een gerespecteerd man. Je vond het vreselijk dat de lesboeken geschiedenis en maatschappijleer, jouw favoriete vakken als docent, alleen Darwin noemden als de scheppingstheorie toevallig aan bod kwam. Dit moest je wel noemen, omdat je leerlingen dit als examenvraag konden krijgen. Maar beste krijtstreepjespakman, als je het hier zo moeilijk mee hebt, waarom werd je dan geen docent godsdienst? Daar mag je kinderen verder onderwijzen in hun overtuiging. Daar heb je de ruimte voor jouw verhaal, het scheppingsverhaal van God, die na de wereld ook de mensen Adam en Eva heeft gemaakt.

Hoe nobel jouw streven ook is, feitelijk onderwijs is niet de plek om jouw wereldbeeld naar voren te laten komen. Het is al moeilijk genoeg om kinderen voldoende informatie te geven over vakken die er wel toe doen. Dat het christendom jouw hobby is, is jouw probleem. Maar beste Arie, jij verdient nog steeds je standbeeld. Ik vind je zo’n volhardende man, die eerlijk en oprecht voor zijn opvattingen uitkomt. Je mag van mij midden op een schoolplein staan, verguld op een sokkel, als de man die het onderwijs in het Slob haalt.