'Nederland wil smokkel coca´ne aanpakken in het land van herkomst'

De afgelopen maand is de grootste drugsvangst ooit in de Rotterdamse haven gedaan, 8064 kg cocaïne in een container met bananen. Hoewel politie, justitie en de douane er bovenop zitten lijken ze de drugsstrijd maar niet te winnen. En daarom willen ze het over een andere boeg gooien en zich focussen op de bronlanden. In deze explainer: hoe Nederland in Zuid-Amerika de drugssmokkel naar ons land een halt toe wil roepen.