De veranderde werkweek, moeten Europeanen meer uren gaan werken?

De tijd van een 40-urige werkweek lijkt te verdwijnen in enkele van de rijkste landen van Europa. Er werken meer mensen, maar ze maken gemiddeld minder uren. Nu een generatie werknemers op weg is naar hun pensioen, proberen overheden en werkgevers meer uren werken aantrekkelijker te maken. Zullen ze hierin slagen?  

00:00 Europa's hoofdstad van deeltijdwerk

 01:20 Een veranderende werkweek

 03:36 Anderhalfverdienershuishoudens 

 05:01 Het personeelsbestand krimpt 

 08:58 Niet alleen werkende moeders werken minder

 11:04 Part-time 

12:40 Die extra uren vinden 

 13:25 Niet alleen geld 

 15:25 Wiens behoeften?