Rechter benoemt onafhankelijk deskundige om stukken van Trump te beoordelen

In de Verenigde Staten is een onafhankelijke deskundige aangesteld om de in beslag genomen documenten van ex-president Trump te beoordelen.

Een rechter in Washington besloot dat de New Yorkse advocaat Raymond Dearie deze taak op zich kan nemen. Trumps advocaten hadden Dearie voorgesteld; het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft daarmee ingestemd.

Begin augustus doorzocht de FBI het landgoed van Trump in Florida. De federale politie nam verschillende geheime documenten in beslag, waarvan sommige het hoogste niveau van geheimhouding hadden. Daardoor heeft Trump mogelijk de wet overtreden; dit wordt momenteel onderzocht. De advocaten van Trump hadden de benoeming van een onafhankelijke onderzoeker verzocht omdat tussen de in beslag genomen documenten ook privédocumenten zitten van de ex-president. Het ministerie van Justitie is van mening dat dit het lopende onderzoek tegen Trump zou vertragen.

Trump en zijn advocaten bekritiseren op hun beurt het optreden van de autoriteiten als politiek gemotiveerd. Ze eisten de aanstelling van een onafhankelijke deskundige en spanden daarvoor een rechtszaak aan. Een rechtbank heeft dit verzoek van Trump ingewilligd: de in beslag genomen documenten moeten daarom worden gecontroleerd door de speciale onafhankelijke deskundige en de autoriteiten moeten tot die tijd stoppen met het onderzoek van de in beslag genomen documenten.

Het ministerie van Justitie had geklaagd dat de benoeming van de 'controleur' het onderzoek zou vertragen. Het is nu onduidelijk hoe lang rechter Dearie, 78, nodig heeft om de documenten te beoordelen. Hij wordt verondersteld eventuele in beslag genomen persoonlijke bezittingen van de ex-president te identificeren en aanbevelingen te doen voor mogelijke geschillen tussen de twee partijen over de categorisering / classificatie van de documenten.