Omstreden Nashville-verklaring niet strafbaar

De omstreden orthodox-christelijke Nashville-verklaring, ook wel omschreven als het 'anti-homo pamflet', is niet strafbaar. Dat oordeelt het Openbaar Ministerie (OM) na bestudering van de verklaring.

Begin januari publiceerde het Reformatorisch Dagblad onder de titel 'Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit' de Nederlandse vertaling van het Nashville Statement. De verklaring was door een groot aantal mensen ondertekend, onder meer door SGP-politicus Kees van der Staaij.

De publicatie zorgde voor veel meldingen bij antidiscriminatiebureaus en bij de politie. Ook zijn er meerdere aangiften gedaan, zowel tegen de inhoud van de verklaring als tegen de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners.

Geen strafbaar feit
Naar aanleiding daarvan deed het OM onderzoek naar eventuele strafbaarheid. 'Het OM komt daarbij tot de conclusie dat er met betrekking tot de uitlatingen die worden gedaan in de Nashville-verklaring geen sprake is van enig strafbaar feit; er zal daarom niet worden overgaan tot vervolging', aldus de aanklager.

'Dit betekent niet dat uitlatingen die in de context van de geloofsovertuiging of het maatschappelijk debat zijn gedaan, nooit strafbaar kunnen zijn. In dit geval is het OM echter van oordeel dat de uitlatingen binnen de context waarin ze zijn gedaan juridisch gezien de grens van het toelaatbare niet overschrijden.'

Het OM schrijft dat het zich realiseert dat mensen door de teksten zeer zijn geraakt, maar dat dit niet beslissend is voor een juridische toets.