Benelux-landen trekken samen op in aanpak mensenhandel

Tijdens de internationale mensenrechtendag op 10 december 2019 hebben België, Nederland en Luxemburg een intentieverklaring getekend om binnen de Benelux verdere stappen te zetten in de samenwerking tegen mensenhandel. Doel is om een betere bescherming te kunnen bieden aan slachtoffers.

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, geweld en misleiding. Slachtoffers zijn onderworpen aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. De inzet van Nederland is er met het programma Samen tegen mensenhandel op gericht om het aantal slachtoffers te verminderen. De aanpak is complex, omdat je op verschillende terreinen tegelijk moet inzetten om mensenhandel aan te pakken.

Om mensenhandel die over de grenzen van ons eigen land plaats vindt tegen te gaan, werkt Nederland binnen de Benelux samen met alle partijen die bij kunnen dragen aan het tegengaan van mensenhandel. Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven de Benelux landen aan verder na te willen denken over mogelijke stappen die kunnen worden gezet om te onderzoeken hoe slachtoffers van mensenhandel binnen de EU een nog betere bescherming kunnen verkrijgen.

De samenwerking binnen de Benelux wordt versterkt door uitwisseling van kennis, goede voorbeelden en trends. Hierbij worden ook andere partijen betrokken, zoals NGO’s en hulporganisaties. Ook staat de Benelux open voor het uitbreiden van de samenwerking naar Frankrijk en Duitsland.