Werkloosheid stabiel op 3,9 procent

De daling van de werkloosheid is in april gestabiliseerd. In de vierde maand van het jaar waren er 355.000 werklozen, oftewel 3,9 procent van de beroepsbevolking. Een maand eerder lag het werkloosheidspercentage op hetzelfde niveau, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In april hadden ruim 8,7 miljoen mensen betaald werk. Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 15.000 per maand toegenomen, aldus het statistiekbureau. Ruim 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen dus de 355.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 8000 per maand.

De rest van deze groep niet-werkenden, ruim 3,8 miljoen, bestond uit mensen die niet recent hebben gezocht of bijvoorbeeld niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is de laatste drie maanden met gemiddeld 2000 per maand afgenomen, zo meldt het CBS. Uitkeringsinstantie UWV registreerde eind april 314.000 lopende ww-uitkeringen. Dat betekent een daling van bijna 13.000 uitkeringen ten opzichte van eind maart.

Werkloosheid stabiel op 3,9 procent
Werkloosheid stabiel op 3,9 procent (Foto: ANP)