Steeds meer vacatures

Het aantal openstaande vacatures steeg in het vierde kwartaal 2017 met 14.000. Hierdoor waren er eind december 227.000 openstaande vacatures. Dat zijn er 56.000 meer dan een jaar eerder toen er 171.000 vacatures openstonden. Inmiddels groeit het aantal vacatures al viereneenhalf jaar.

Er zijn nu tweeëneenhalf keer zoveel vacatures als medio 2013, toen de laagste stand bereikt werd (91.000 vacatures per eind juni 2013). Alleen in 2006-2008 waren er meer vacatures dan nu. Precies tien jaar geleden lag de piek op 249 duizend, 22 duizend meer openstaande vacatures dan nu. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

Meeste vacatures in de bouw
In bijna alle bedrijfstakken nam het aantal vacatures in het afgelopen kwartaal toe, het meest in de bouw (+3.000). Ook in de zakelijke dienstverlening en de informatie en communicatie kwamen er meer dan 2.000 vacatures bij. De handel is de bedrijfstak met de meeste vacatures; een vijfde van het totaal.

Voor de horeca, de handel, de zorg, het openbaar bestuur en de informatie en communicatie geldt dat er nu meer vacatures zijn dan eind 2007, toen het totaal aantal vacatures zijn hoogste stand bereikte. Ten opzichte van tien jaar geleden heeft de horeca de hoogste toename van het aantal openstaande vacatures (+5.000). Voor de handel geldt zelfs dat het aantal vacatures nog nooit zo hoog was als nu. In de zakelijke dienstverlening zijn er daarentegen nu nog 10.000 openstaande vacatures minder dan toen.

Vacaturegraad
Dankzij een oplopend aantal vacatures steeg de vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers, van 26 naar 27 in het afgelopen kwartaal. In vergelijking met een jaar geleden is de vacaturegraad gestegen van 20 naar 27 vacatures op de duizend banen. Tien jaar geleden lag de vacaturegraad op 30, begin 2008 en in het tweede kwartaal van 2007 zelfs op 32, de hoogste stand in de afgelopen twintig jaar.

In de bedrijfstak informatie en communicatie is de vacaturegraad met 57 het hoogst. Het afgelopen kwartaal is in de informatie en communicatie de vacaturegraad sterk toegenomen (+7). De grootste stijging zien we echter in de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed, daar steeg de vacaturegraad van 19 naar 30. Ook in de bouw is de vacaturegraad hoog (46 vacatures per duizend banen). Daarentegen is de vacaturegraad het laagst in het onderwijs, met 10 vacatures per duizend banen.

Vacatures minder snel vervuld
Het afgelopen kwartaal ontstonden er 274.000 nieuwe vacatures en werden er 260.000 vacatures vervuld. Anders dan in het derde kwartaal nam het aantal ontstane vacatures sneller toe (+7.000) dan het aantal vervulde vacatures (+3.000). Dit duidt erop dat vacatures minder snel vervuld worden dan een kwartaal eerder. In 2017 ontstonden in totaal meer dan 1 miljoen vacatures, alleen tien jaar geleden, in 2007, lag dit aantal met 1,1 miljoen, net iets hoger.