Steeds minder bos in Nederland

Het totale oppervlakte aan bos in Nederland is sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare afgenomen. Per jaar is gemiddeld 3036 hectare bos verdwenen. Dat wordt maar ten dele gecompenseerd door de jaarlijkse aanplant van 1686 hectare nieuw bos elders, meldt de site NatureToday aan de hand van topografische kaarten en luchtfoto's.

Bossen spelen een grote rol in het tegengaan van klimaatverandering doordat ze CO2 opnemen. De hoeveelheid bos nam tussen 1990 en 2013 toe van 362.000 hectare naar ruim 375.000 hectare. Toen werd ontbossing op de ene plek nog gecompenseerd door bebossing ergens anders.

Na 2013 is de oppervlakte afgenomen naar ruim 364.000 hectare in 2017. Er verdween ongeveer 20.000 hectare bos en er werd ongeveer 9000 hectare nieuw bos elders aangeplant. Die netto-afname komt onder meer doordat bos wordt omgevormd naar andere vormen van natuur, zoals zandverstuivingen. Verder is bebouwing een belangrijke factor.

De analyse is gemaakt door onderzoekers van Wageningen Environmental Research.

Steeds minder bos in Nederland
Steeds minder bos in Nederland (Foto: ANP)