Jihadist Nice geďnspireerd door glossy?

Wie wil weten waar Abrahim (of, in dit geval Mohammed Bouhlel) de mosterd vandaan haalde toen hij met een truck op een feestende massa mensen inreed, doet er goed aan Inspire, dé glossy voor de jihadist open te slaan. In het jaargang 2010 is een duidelijke beschrijving te vinden over hoe Mo met zijn geestelijke problemen, een shortcut richting 72 maagden kon nemen.

Inspire is een magazine voor en door jihadisten. Het zou worden uitgegeven door Al-Qaeda, afdeling Arabisch schiereiland. Het blaadje richt zich op Britse en Amerikaanse lezertjes en bevat onder meer lezingen van Osama bin Laden.

Wie de moeite neem om door het haatvolle geraaskal heen te komen van deze editie uit 2010, vindt op pagina 54 een opmerkelijke tip: beschreven wordt hoe een vrachtwagen als maaimachine gebruikt kan worden. Niet voor gras, maar om de vijanden van Allah neer te maaien.

Aangeraden wordt om aan de wielen een paar uitstekende messen vast te lassen, om het effect te vergroten. Erg scherp hoeven die niet te zijn, want door de snelheid van de vrachtauto zullen deze als een mes door boter gaan. Nog een gouden tip van het blad: neem een locatie waar veel mensen samenkomen, waarbij nauwe straten de voorkeur krijgen. Dit zou de vijanden van Allah minder kans geven te ontsnappen aan de gerechtvaardigde straf. Plekken waar andere voertuigen jou kunnen hinderen, dienen vermeden te worden.

Mohammed lijkt deze passage en andere tips uit het blad bijzonder serieus genomen te hebben. Maar wellicht hebben scheidingsperikelen ook een rol gespeeld toen hij besloot tientallen mensen de dood in te jagen.