Steeds meer huurders hebben moeite met rondkomen

Steeds meer huurders houden aan het eind van de maand te weinig geld over om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Hierdoor is het aantal mensen met het risico om een huurachterstand op te lopen tussen 2002 en 2012 verdubbeld naar dertien procent van alle huurders. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Onder huiseigenaren is het percentage huishoudens met een betalingsrisico in dezelfde periode daarentegen vrijwel gelijk gebleven op drie procent. In absolute getallen kampen 126 duizend Nederlanders met een hypotheek met financiële krapte. Onder huishoudens met een huurwoning is dat aantal drie keer zo hoog.

Een van de oorzaken voor de penibele situatie van huurders is volgens het planbureau de economische crisis. "Door de toenemende werkloosheid en achterblijvende loonontwikkeling zijn er steeds meer huurders waarvan het inkomen niet langer toereikend is voor de netto huurlasten en uitgaven voor het levensonderhoud", aldus de onderzoekers.

Of economisch herstel deze huurders er weer bovenop zal helpen, is volgens het instituut echter nog maar de vraag. "Dat is ook afhankelijk van andere ontwikkelingen zoals de zorgpremies, de kosten van voeding en energie en het woonbeleid", aldus het planbureau.