'NSA mag vrijwel iedereen bespioneren'

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft een veel groter mandaat om informatie over buitenlandse regeringen en internationale instellingen te verzamelen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit een lijst die klokkenluider Edward Snowden heeft gelekt en die The Washington Post in handen heeft.

Daaruit blijkt dat de NSA informatie mag verzamelen over 193 landen, waaronder Nederland. Datzelfde geldt voor een reeks internationale instellingen en organisaties als de Wereldbank, de Europese Unie en het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie IAEA. Het in 1978 opgerichte hof dat toezicht op de NSA houdt, heeft met de ruime bevoegdheden voor de NSA ingestemd. Volgens The Washington Post betekent dit niet noodzakelijkerwijze dat de NSA de blik op al die landen en organisaties heeft gericht, maar wel dat hij de bevoegdheid heeft om dat te doen.