Wiebes: fiscus niet opgewassen tegen taken

De Belastingdienst is niet opgewassen tegen de fiscale regelingen die de dienst moet uitvoeren. Vereenvoudiging van het stelsel is noodzakelijk. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes (VVD) maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

"De Belastingdienst kan beter functioneren als de dienst niet meer aanhoudend voor ondoenlijke opgaven wordt gesteld", schrijft Wiebes. De fiscus krijgt steeds meer regelingen op zijn bord die 'naar praktische maatstaven niet goed uitvoerbaar' zijn. De interne processen zijn niet bestand tegen tegen het huidige 'verandertempo'. "Hierdoor neemt de kans op incidenten met belastingen en toeslagen toe."

Wiebes bepleit een minder complex fiscaal stelsel. "Een vereenvoudiging van de fiscale regelgeving is eigenlijk geen keuze meer, maar een voorwaarde voor succes", schrijft Wiebes. "Als we niet ingrijpen zullen zich steeds vaker problemen voordoen." Verder constateert hij dat de werkwijze van de fiscus niet aansluit op 'het persoonlijke, rechtstreekse contact dat mensen in de huidige tijd steeds meer gewend zijn'. Ook daarin moet verandering komen, stelt Wiebes.

Om de problemen het hoofd te bieden heeft Wiebes 'per direct' en verbeterprogramma in gang gezet. Allereerst kan de Tweede Kamer binnenkort een brief tegemoet zien over het vereenvoudigen van de belastingen. Daarnaast wil Wiebes de computersystemen 'robuuster' maken. "Dat kan alleen stapsgewijs; een ICT-vlucht naar voren is te riskant voor een dienst die iedere werkdag bijna een miljard euro moet binnenhalen." Tot slot gaat Wiebes duidelijker maken wat burgers en bedrijven van de Belastingdienst mogen verwachten.

In zijn brief wijst Wiebes er op dat de belastingbetaler snel resultaat verdient en verwacht. Maar die verwachtingen tempert hij. Een snel resultaat zit er volgens de bewindsman niet in. "De problematiek is in jaren ontstaan en wordt niet in dagen opgelost."