Visstand Waddenzee in 50 jaar gedecimeerd

De visstand in de Waddenzee is in een halve eeuw drastisch afgenomen. "Het aantal vissen is gedaald en sommige vissoorten zijn nagenoeg verdwenen", melden het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland.

Het NIOZ leegt sinds 1960 tussen maart en oktober vrijwel dagelijks een onderzoeksfuik in het Marsdiep bij Texel en houdt bij welke vissoorten en hoeveel vis uit de fuik wordt gehaald. De organisaties presenteren donderdag de site waddenzeevismonitor.nl waarmee de onderzoeksgegevens met grafieken inzichtelijk worden gemaakt.

Hieruit blijkt dat in 1965 nog 24 palingen per dag werden gevangen, terwijl er nu nog maar eens in de acht dagen een paling in de fuik zit. De Afsluitdijk en de afsluiting van de Lauwerszee zouden een 'verwoestende impact' hebben gehad op de paling, die normaal van zoet naar zout water trekt.

Ook bij veel andere soorten is een afname te zien, maar enkele soorten, zoals de zeebaars, zijn in aantal toegenomen. De onderzoekers vermoeden dat de zeebaars profiteert van de klimaatverandering. De Waddenzee is de laatste decennia gemiddeld bijna 2 graden warmer geworden.