Moslimfundamentalisme is wijdverspreid in Europa

Een grootschalig onderzoek van het WZB onderzoekscentrum te Berlijn leert dat moslimfundamentalisme in West-Europa geen marginaal probleempje is, zoals vaak wordt gesuggereerd. Gebleken is dat tweederde van de ondervraagden de mening is toegedaan dat de religieuze regeltjes die zij uit hun boekje halen, belangrijker zijn dan de wetten van het land waar zij in leven.

In totaal zijn er negenduizend Turkse en Marokkaanse migranten telefonisch geënquêteerd en heeft het instituut de moeite genomen om drieduizend autochtonen dezelfde vragen voor te leggen ter vergelijking. Dit onderzoek vond plaats in vijf landen, te weten Nederland, Duitsland, Oostenrijk, België en Zweden.

Driekwart van de ondervraagde moslims vindt dat de Koran maar op één manier kan worden uitgelegd. Bijna de helft weet te vertellen dat Joden niet te vertrouwen zijn en hetzelfde aantal denkt dat het westen de Islam wil vernietigen. Verder valt op dat de moslims in Nederland veel strikter zijn in hun leer dan geloofsgenoten in Duitsland. Dit ondanks het gegeven dat moslims in Nederland meer religieuze vrijheden genieten dan bij de oosterburen. Volgens socioloog Ruud Koopmans hebben moslims nergens zoveel exclusieve rechten als in Nederland.

De onderzoeker waarschuwt dat het wijdverspreide fundamentalisme zorgt voor een vijandsbeeld ten opzichte van bijvoorbeeld homoseksuelen, joden en het westen. Meneer Koopmans heeft reden om te geloven dat dit vijandsbeeld door veel moslims aangehangen wordt. Hij wijst er verder op dat slechts een fractie hiervan bereid is om tot geweld over te gaan. "Op dit moment zijn er in Syrië zo’n tweeduizend West-Europese Jihadstrijders actief, wanneer die - mogelijk getraumatiseerd - terugkomen, is dat iets om je zorgen over te maken", aldus de in Berlijn werkende wetenschapper.

De onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.