Migranten steeds jonger

Migranten worden steeds jonger. Ongeveer 35 miljoen migranten zijn jonger dan twintig jaar. Dat hebben de Verenigde Naties maandag bekendgemaakt. Van de jonge migranten woont 62 procent in ontwikkelingslanden, aldus Christian Salazar, onderdirecteur van de VN-organisatie voor de jeugd, Unicef. "Alleen of met het gezin, tieners en jongvolwassenen migreren steeds vaker op zoek naar werk, onderwijs, culturele voordelen of betere leefomstandigheden", aldus Salazar. "Maar voor velen is migratie ook een manier weg te komen van onveiligheid, discriminatie en misbruik."

Meisjes en jonge vrouwen migreren in bijna even grote mate als jongens en jonge mannen. Migratie tussen ontwikkelingslanden is bijna even omvangrijk als de migratie van ontwikkelingslanden naar geïndustrialiseerde landen. Volgens Charles Dan, werkzaam voor de internationale arbeidsorganisatie ILO, leven nu 214 miljoen mensen buiten hun geboorteland 'meer dan ooit in de geschiedenis'. Daarvan is bijna de helft vrouw. Een op de acht is tussen 15 en 24 jaar oud.

De economische crisis zorgt ervoor dat nog eens miljoenen jongeren nadenken over migratie, of hen doen besluiten hun geboorteland te verlaten. Mondiaal gezien is veertig procent van de werklozen jong. Daarnaast zijn er nog 228 miljoen mensen die een inkomen hebben van minder dan twee euro per dag. "Voor jonge mensen moet migratie een mogelijkheid zijn. Geen noodzaak", aldus Dan, die ervoor waarschuwde dat veel jonge migranten te maken krijgen met slechte werkomstandigheden, discriminatie, mensenhandel en dwangarbeid.