'Geen mens is illegaal'

In Rotterdam hebben zo’n vijfhonderd mensen geprotesteerd tegen het Nederlandse asielbeleid. In hun ogen is dat namelijk veel te hard. Het protest geldt als de afsluiting van het No Border-kamp. In dat kamp bivakkeerden asielactivisten de afgelopen week om op die manier aandacht te vragen voor hun opvattingen.

Het protest richtte zich onder andere op het strafbaar stellen van illegaliteit. Daarnaast gaven de actievoerders aan af te willen van de strenge controles van migranten aan de grenzen van de Europese Unie en individuele landen.

De actievoerders droegen een spandoek met daarop de kreet ‘geen mens is illegaal’. Feitelijk is die leus een stropopconstructie, aangezien niemand pleit voor het strafbaar stellen van mensen, maar voor het strafbaar stellen van illegaal verblijf.   

Bij het protest was veel politie op de been. Een rechtse groepering had aangekondigd een tegendemonstratie te organiseren, maar kreeg daarvoor van de gemeente geen toestemming.