'Elektrisch rijden schoon, maar duur'

Als alle personenauto's in Nederland op elektriciteit rijden gaan overheid en consumenten er financieel op achteruit. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat onderzocht wat de gevolgen zouden zijn als in 2050 alle auto's op elektriciteit zouden rijden.

De winst voor het milieu en de leefomgeving in de steden zou navenant zijn. De uitstoot van CO2 door de gehele transportsector wordt minstens gehalveerd en geluidshinder van auto's in steden neemt met ongeveer een derde af. Daardoor kan mogelijk bespaard worden op geluidsmaatregelen. Ook wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bij een gelijkblijvend belastingregime, waar het PBL in de berekeningen van uit is gegaan, loopt de overheid jaarlijks tussen de vijf en zeven miljard euro mis. Dit komt in de eerste plaats omdat elektrische auto's vrijgesteld zijn van aanschafbelasting. Daarnaast lopen de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting terug, omdat elektrische auto's duur zijn, waardoor het autobezit naar verwachting daalt. Ook is de energieheffing op elektriciteit verhoudingsgewijs lager dan de accijns op benzine en diesel.

Automobilisten zijn ook duurder uit, zelfs als de vrijstelling op de aanschafsbelasting gehandhaafd blijft en de kosten van accu's met een factor drie dalen. Dan nog zullen elektrische auto's duurder blijven dan conventionele auto's die rijden op benzine, diesel of gas. Alleen mensen die meer dan twintigduizend kilometer per jaar rijden, kunnen goedkoper uit zijn dan in een auto die rijdt op benzine of diesel.

Het PBL noemt desondanks elektrisch rijden wel 'een van de meest kansrijke technologieën' om auto's schoner te maken. "Niets doen is geen optie", zegt het bureau.

"De uitdaging voor de rijksoverheid is om slimme manieren te vinden om de overheidsinkomsten op peil te houden of de gevolgen daarvan anderszins te beheersen en tegelijkertijd het elektrisch rijden aantrekkelijk te houden voor de gebruikers", schrijft het PBL. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld sommige markten, zoals taxi's, stimuleren om over te stappen.

Verder zijn technologische doorbraken vereist om de hoge kosten van accu's verder terug te brengen.


'Elektrisch rijden schoon, maar duur' (Foto: Novum)