'Religie komt met de jaren'

Wijsheid komt met de jaren, zo luidt het spreekwoord. Maar onderzoekers van de University of Texas in Austin hebben uitgevonden dat het toch iets anders zit. Mensen blijken juist religieuzer te worden naarmate ze ouder worden.

“In zowel geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden worden bovennatuurlijke verklaringen gewoonlijk vaker onderschreven door volwassenen dan door jongere kinderen" legt hoofdonderzoekster Cristine Legare uit. Voor deze conclusie putte het onderzoeksteam uit een dertigtal voorgaande studies, plus een eigen onderzoek.

Ze deden nog een opvallende ontdekking: in het denkproces van mensen sluiten bovennatuurlijke en wetenschappelijke aannames elkaar niet uit. Legare zegt: "De data laat zien dat bovennatuurlijke redeneringen niet noodzakelijk vervangen worden door wetenschappelijke verklaringen naarmate kennis, opleiding en technologie vorderen."