'Integriteitsproblemen bij marine in Den Helder'

Bij de marine in Den Helder is sprake van zelfverrijking, diefstal, intimidatie en onderling wantrouwen. Bij het prestigieuze marineonderdeel CAMS-Force Vision, waar software en maritieme wapensystemen worden ontwikkeld, vinden ernstige integriteitsschendingen plaats, schrijft de Volkskrant op basis van een intern dossier.

Bij de afdeling zou misbruik worden gemaakt van dienstauto's en telefoons en zouden computers en andere apparatuur achterover worden gedrukt. Ook blijft personeel ongeoorloofd weg en zijn er volgens de krant sterke aanwijzingen dat het management ten onrechte hoge bonussen en aanblijfpremies opstreek. Daarnaast zou bij de marinetak worden afgerekend met klokkenluiders en mensen die zich proberen te verzetten tegen de wantoestanden. Negen getuigen zou het leven zuur worden gemaakt. Ze worden bij CAMS-Force Vision aangeduid als 'verraders' en 'dissidenten' en worden bedreigd en geïntimideerd. Ook zijn hun functies geschrapt.

De bewuste marineafdeling maakt deel uit van de Defensie Materieel Organisatie (DMO), waarvan een ander onderdeel, op de Frederikskazerne in Den Haag, vorige maand al in beeld kwam wegens integriteitsschendingen. Minister Hans Hillen (CDA) meldde toen in een debat met de Tweede Kamer niets over de problemen in Den Helder.

Hillen sprak van een geïsoleerd incident, terwijl op hetzelfde moment op zijn departement werd gesproken over de conclusies van een onderzoek naar de problemen in Den Helder. Onduidelijk is waarom hij niets zei over de kwestie. Het Ministerie van Defensie wil niet in de krant reageren.

De PvdA en SP willen Hillen volgende week aan de tand voelen over de problemen en de manier waarop de Kamer is geïnformeerd. Ook eisen ze bescherming van de klokkenluiders en getuigen die over de zaak aan de bel trokken.