Polen voelen zich gediscrimineerd

Polen in Nederland voelen zich steeds vaker gediscrimineerd. Zo erg dat zelfs de Poolse ambassade zich erin mengt.

Het algemene beeld van Polen is, volgens Polen zelf, dat ze overlast veroorzaken op campings, dronken achter het stuur zitten en dat alle Poolse vrouwen hoeren zijn. De KLPD heeft aangekondigd vooral alcoholcontroles uit te gaan voeren onder Polen. Iets dat menig Pool in het verkeerde keelgat schiet.

"Dat de KLPD meer Polen gaat controleren vinden we discriminerend’, zegt Janus Volosz van de Poolse ambassade. ‘We hebben dan ook bezwaar gemaakt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en het KLPD en inmiddels is het bericht van hun website verdwenen.’

"Polen hebben het idee dat ze minder welkom zijn dan voorheen’, zegt voorzitter ErnstJan Stroes van de Stedenband Den Haag-Warschau. "Natuurlijk veroorzaken ook Polen overlast. Maar de problemen zijn verhoudingsgewijs niet groter dan bij andere bevolkingsgroepen. Ze vallen onder het normale verwachtingspatroon. Alcoholisten en daklozen zie je bij iedere bevolkingsgroep en de criminaliteit is bij Polen iets hoger dan bij Nederlanders, maar lager dan bij andere allochtone groepen.’

Werkgevers zijn overigens lyrisch over Poolse arbeiders. Ze klagen zelden en werken hard. Ze kennen dan ook niet de 9 tot 5 mentaliteit. Polen weten overigens ook zelden welke rechten ze hebben op bijvoorbeeld sociale voorzieningen. De ambassade hoopt dat de negatieve beeldvorming snel verandert. Volosz: "Het is oneerlijk dat de hele groep Polen een slechte naam krijgt terwijl maar een kleine groep de problemen veroorzaakt."