Cognitieve training effectief bij depressie

Psychologische training lijkt een vruchtbare methode om terugval bij depressie terug te dringen. Of deze aanpak het jarenlang slikken van antidepressiva kan vervangen of daarmee kan worden gecombineerd, is echter nog de vraag. Nader onderzoek daarnaar is nodig.

Psycholoog en onderzoekster Claudi Bockting van het Universitair Medisch Centrum Groningen deed onderzoek naar de effectiviteit van kort durende cognitieve training als bescherming tegen terugkerende depressies. In haar onderzoek werden 172 mensen 5,5 jaar gevolgd, nadat ze waren hersteld van meerdere depressies. Een groep kreeg geen behandeling of antidepressiva, een andere groep kreeg een psychologische training van acht groepssessies van twee uur. Het terugvalpercentage bij die tweede groep was volgens Bockting duidelijk lager dan bij de eerste groep.